22
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
4
1
5
4
2
2
5
1
4
15
6
4
دفتر شعر صبور


تاریخ ایجاد : 1396/3/8 - 14:15:29
آخرین ویرایش : 1396/3/8 - 14:25:17
سكوت بي بي ناز

هو جميلدوباره همان كابوس هاي شبانه هميشگي،هبوط دردناك من و سرگرداني در كوچه هاي مه گرفته تبريز،پژواك صداهايي گنگ و نامفهوم كه در سرم مي پيچيد، زني كه پشت دار دلش نشسته بودو شعر مي بافت:خان زاده ي تبريزم،شعر خوان كه تب ريزمچون باده ي لبريزي، صد بوسه ز لب ريزمو ناگاه در سايه اي محو مي شد و صدايش دور و دورتر.....با صداي ورق زدن فال حافظِ بي بي ناز از خواب بيدار شدم.قطره هاي سرد عرق را از پيشاني ام پاك كردم. در گير و دار دست و پنجه نرم كردن با كابوس هايم بودم كه نگاهم روي صورت ماه بي بي ناز خيره ماند. با چه عشقي ديوان حافظش را در آغوش مي گرفت. امضاي صفحه اولش را مي بوييد،مي بوسيد و مثل هر روز بعد از فرستادن صلوات تفالي به ديوان مي زد. التماس چشمانم را كه ديد زمزمه ي نرم و نازكش در اتاق پيچيد:دلي كه غيب نمايست و جام جم داردز خاتمي كه دمي گم شود چه غم داردبه خط و خال گدايان مده خزينه ي دلبدست شاه وشي ده كه محترم داردبعد از تفال موج غم چشمانش را زيباتر كرد و مرواريد اشك،گونه هاي نرم و نازكش را سرخ تر.و باز زير لب لحظه هاي دلتنگي اش را زمزمه كرد؛آمد و غبار غم را از دلم زدوداهل دل بودآغشته به عطر عاشقيعشقش موجب حركتم بودرفت و سيل غمش،بنيادم را بر باد دادمن ماندم و ديوان حافظشو دلي كه هميشه براي او مشوش و بي قرار ست. من ماندم و اين قاب عكس هايي كه هر روز در آغوش هم گريه مي كنند. سالهاست كه بعد از رفتن او لبهاي دلم را با نخ سكوت دوخته ام.محو زمزمه هاي دلتنگي بي بي ناز ،باز غوطه ور مي شوم در آشوب كابوس هاي شبانه ام، و صداي زني كه از دور دست ها در گوشم مي پيچيد و باز دور و دور تر ميشود : در تاري شبهايمدر بزم دو صهبايمشعر و غزل از لب ريزشه عابد شبخيزم.با احترام صبور// بهار 96
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف