21
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
4
1
5
4
2
2
5
1
4
13
5
5
دفتر شعر ناز


تاریخ ایجاد : 1396/3/2 - 15:49:49
آخرین ویرایش : 1396/3/24 - 23:45:20
مرگ من،بخوان واژه هاي وارونه ي خفته در آغوش هم را

يا حي يا قيوم

به هوش باشيد

دهانِ عقل باز و
چشم گوش بيدار كنيد

هر دَم، مدِ فريب مي كوباند
موج نگاه را به صخره هاي گناه
و بي خبر از انتظار،كي، يك به يك بميريم غريب

كاروان مي رسد تهِ امروز،زور ما به دستان اجل نمي رسد
.
.
از زا به راه بودن بيزارم

كوزه ي ترِ تن را شكستم
و نشستم لب پنجره ي كالبد

اجل آمد
نوشيد نسيم مرگ شعله ي زندگي ام را

مدت مديد ديدم
روح خسته و سرگردان را
كه زمزمه مي كرد پرواز گرمِ مرگ را
بر بلنداي كاخ خاكي آرزوها

من ماندم و صداي گريسته ام
آرام ،ما را سپردند
به دستان چسبناك و سرد گور

مي ديدم نقش خاموش شده ي خود را
در صورت ردپاهايي كه
فرو مي رفت در دود فراموشي

گويي فرو مي رفتم
در منجلاب،بال جنم مي خواست
پرواز از گوري چسبناك و تاريك

صدايي سياه مي روييد
از خاك بسترم:
فرو ريز زير خروارها خاك تلخ

به يغما مي رفت وحدت نت تن
هر قطعه ام سازي مي زد خاموش تر
هر آه نت،تنها ،مرگ مي سرود

مي شنيدم
آواز جنگِ گنج موريانه ها
بر چارچوب پنجره ي وجودم
و
صداي نوشيدن ته مانده هاي جان
با مكِ كم و بي جان دهان خاك
بر پستان انگشتانم
ريگ هاي تخس،سخت مي بلعيدند
شيره ي جان را

ترسان مي لغزيدم
بر جاده ي فكِ كف كرده

جسد سرد، درس زندگي را
سخت ،پس مي داد در كلاس گور

به راستي من مردم
و آرام جان سپردم در سكوت

ناگاه
دور از دست
بوي تو مي آمد
نوشيدم
از راهي دور،رود اشكهاي گرمت را
روييدم در دل خاك
و
ريشه دواندم در برزخ.

ساقه ي لرزان من سمت خدا مي رفت
و من پيچك وار
ته تاريكي، آرامش شما را طلب كردم از دستان نور.


واژه هاي وارونه ي خفته در آغوش هم؛

1 دم،مد*و...
17واژه ي وارونه ديگر

سپاس كه مي خوانيد به مهر

با احترام صبور// بهار 96
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف