108
5
10
2
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
25
11
5
9
4
5
5
1
3
4
1
5
8
6
4
دفتر شعر جاده ي دل


تاریخ ایجاد : 1396/2/29 - 21:4:51
آخرین ویرایش : 1396/2/29 - 21:5:38
بوالهوس

بوالهوس را بنگر حال و هوايي دارد

هر زمان كعبه اي و تازه خدايي داردمحترم دار دلم كازين وقت پرست

بي عنايت طلب نور و صفايي داردجاهل از نغمه ي بلبل ز طرب مست فِتاد

و در اين حال نگونسار ثنايي داردتو چنان راز نگه دار كه جان شيرين

سرّ اين تازه خدا سر به بلايي داردپير دُردي كش ما گر چه كس و يار نداشت

چون بنوشيد ز جام تو بهايي دارددر قيامت نبود اهل هوس يكسان با

شهرزادي كه ز شه فرّ و كيايي داردرزم سختي است ميان من و ابليس پليد

سر اين شوق نه هر بي سر و پايي داردحرف حق را ز مجابي بشنو كاين داعي

با حبيبي به طرب سعي و صفايي دارد


يا حق.
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف