39
4
7
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
6
4
5
5
2
5
7
2
3
8
2
5
4
3
3
دفتر شعر علي صداقت وفا


تاریخ ایجاد : 1396/2/25 - 11:32:33
آخرین ویرایش : 1397/3/10 - 17:56:0
راز دل

(وفا) صداقت:
يك دِلِ بِشكستهِ ، ديوانه دارم ميخري ؟
شِكوِه ها ازخويش و از بيگانه دارم ميخري؟
در دِلِ بي كينه اَم دارم هوايِ عشقِ يار
ناله از بي مهريِ جانانه دارم ميخري؟
شب بكويِ عشقم وروزم به هر ويرانه اي
عالمي در گوشهِ ويرانه دارم ميخري؟
ميروم شبها بِكويِ باده نوشان تاسحر
رازها با ساقيِ ميخانه دارم ميخري؟
بيخودازخودگشته ام مست وخراب دلبرم
دركفم خالي زِ مِي ، پيمانه دارم ميخري؟
همچنان پروانه گِردِ شمعِ ِ خوبان سوختم
چَنته اي پُر از پَرِ پروانه دارم ميخري؟
كلِ احساسِ مرا رِندان به يغمابرده اند
يك دِلِ افسرده در اين خانه دارم ميخري؟
در حريم عاشقيّ و اِنتهايِ اين غزل
واژه واژه مِصرعِ دُردانه دارم ميخري؟
خسته ام جانِ (وفا) امروز و پس فردامكن
دفترِ شعري پُر از افسانه دارم ميخري ؟
(وفا)
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف