22
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
4
1
5
4
2
2
5
1
4
14
6
4
دفتر شعر صبور


تاریخ ایجاد : 1396/2/20 - 23:57:52
آخرین ویرایش : 1396/2/21 - 9:50:3
ديده ي مرا سرمه بكش به ديدارش

يا نور قاصدك رقص كنان مي آيدخوش خبر ناز كشان مي آيدخبر از آمدني آوردهخبر از نقره ماه آوردهچه خوش انوار جهان، جان جهان مي آيدمنجي و راحت جان، مـــــاه
نهان مي آيد . *عاشقان عيدتان مبارك* پهن كرده ام سجاده بندگي
را رو به قبله ي نيازبا دلي پر از گلايه و
شكوه سر به سجده ي آستانت گذاشته امكي به پايان مي رسد اين
هجر و فراق؟!كي به سر مي رسد اين انتظار؟!بارالها! انتظار طول كشيدو سر كوفت كردند ما را
فاجرانو دشوارست بر ما انتقامخدا يا بنما برما ...چهره زيباي جذاب و مبارك وليت رادر زندگي و پس از مرگ ضجه مي زنم بر مظلومي
و غريبي امام زنده ي خويشآنگونه كه در غريبي مولايم
حسين (ع) ضجه مي زنم و مي گريم.خدايا! اين اندوه و افسردگي را
با حضور آن عزيز پنهان شده از دلم برهان.هر سحر دست ادب بر سينه
مي گذارم و سلام مي دهم بر آن خورشيد
پنهان در پس ابراويي كه نوربخشي خود را
از جهانيان دريغ نمي كندسلام و درود بر مولايمدرود بر آن مهدي كه وعده
داده خداي عزوجل به او امت ها راكه به وسيله ي او اتفاق
فراهم سازد و پراكندگي را برطرف سازدو پر كند زمين را از عدل
و داددرود برمهدي امتها وجامع
كلماتدرود برخلف سلف و صاحب
شرفدرود برآفتاب تاريكي وماه
كامل شب چهاردهدرود بربهار مردم و خرمي
زماندرود برصاحب صمصام وشكا
فنده ي سرها بارالها! تجديد كنم عهد و بيعتم را به او در بامداد امروز و هر روزو تا زنده ام در روزگارانم
پيمان او را در گردن نهم و هرگز از آن برنگردم
و دست نكشمخدايا !به من بنما آن چهره ي
ارجمند و دلربا را و ديده ي مرا سرمه كش
بديدارشو تعجيل كن در فرج اوو آسان كن ظهورش راو وسيع كن راهش راو مرا راه پيماي راه روشن
او گردان مستورش دار با عزتو او را در هر دژمحفوظي
نگهداري كنخدايا چنانچه دلم را به
ذكر او معمور ساختياسلحه مرا بياري او مشهور
كنو اگر مرگ ميان من و او
فاصله شد،مرا زنده كن هنگام ظهورش
كه از گور برآيم وكفن پوشيده باشم تا جهادكنم در آن صفي
كه ستايش كردي آنرا دركتاب خود ؛كه گويا آنها ساختماني
پيوسته اند. بارالها !ما را به دستش ببر بر
منهاج هدايت و راه گشادهو نيرو ده ما را بر طاعتش
و برجادار به همراهيشو منت نه بر ما به پيرويشبارالها بميران به او
بيداد راپديدار كن به او عدالت
رازيور كن بطول بقايش زمين
راو تاييدش كن به ياريو ياري اش ده به هراس
دشمنو نيرو ده يارش را به اميد رحمت و مهرباني تو اي مهربانترين مهربانان ..................................................................به اميد روزي كه سر آيد
انتظاربر گرد شمع وجود مباركش
حلقه بزنيم و محو جمال دلربايش شويم.و روشن شود چشمان بي فروغ
مان به سيماي نوراني و پرفروغ حضرتش. دلنوشته ام برگرفته از فرازهايي از ترجمه دعاي عهد
و زيارت صاحب عصر (عج)با احترام صبور//بهار
96
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف