19
5
0
24
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر گوناگون


تاریخ ایجاد : 1395/12/26 - 17:38:35
آخرین ویرایش : 1395/12/26 - 19:45:36
فرودين*

به نام خداوند عشق
.................................................................................................................
فرودين آمد ندا از اردي و خرداد داد
باغ و بستان را نمود آرام جان آباد باد
قمريان ازعشق گل كردند هان فرياد ياد
بانگ زد بلبل هرآن از شاخهِ شمشاد شاد

...........................بوسه ها بسيار بايد ازلب گلبار بار
.............
فرودين هرآن بشو برسوي بستانها و گل
اين چنين جانت شود مستان و مستانها و گل
فصل گلها فصل درماناست و درمانها وگل
مثل گل ها مي شوي وه از گلستانها و گل.

..............خوش چه فصلي نوبهاران را كه گل بسيار يار
..............
فرودين ماهيست گردد زنده اين دنيايمان
دست آن ياراست دنيا را كند زيبايمان
شكرايزد بايدت هر آن و هم ايمانمان
بيشتر گردد به آن حضرت كه او درمانمان

...................مي كند هر جا ،كجا دانيم و اين پندار دار
................
فرودين را خوش بُودبرسوي هرخوشروي روي
از خدا آن ربّ زيبايي و زيبا گوي گوي
گشته دنيا وه چه زيبا رو رخي دلجوي جوي
با چنين زيبا رخي بايد تورا دمخوي خوي..
.............................زندگي با يارِ زيبا بايدت هشيار يار
...............
فرودين عشرت ببايد تا شوي دمساز ساز
ياد سرور ميكند دل را چه پر از راز راز
نام و ذكرش مي دهد دل را شفا بِه، ناز ناز
از دعا پر كن تو دل را تا شود انباز باز
............./نوش جان كن از شرابش نِي شوي دل زار زار
...........
نوبهاران(فاتحا)عشقست و بينش مست مست
گردشي بايد تورا دنيا چنين تا هست هست
بين چه نعمت ها خدا را رست رست
شكريزدان كن ببرتا آسمان آن دست دست

................بهرميهن هم كه مردم وه چه خوش پيكار كار
...............

*...فروردين
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف