19
5
0
24
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر دفتر شعر فاتح


تاریخ ایجاد : 1395/12/12 - 16:37:11
داوري

به نام خداوند عشق
...............................................................................................................................


گشته‌ دوراني‌ كه‌ دل‌ها مرده‌ به
‌ طوق‌ ماتم‌ هست‌ و بس‌ آزرده‌ بِه‌
گو كه‌ كو آن‌ شهر شادي‌ شهر شور
گو چرا جان‌ قامتش‌ افسرده‌ به‌
اوج‌ شادابي‌ به‌ يك‌ آن‌ شد خموش
‌ناي‌ گفتن‌ نيست‌ و دل‌، دلمرده‌ به‌
شد به‌ سر آخر غروب‌ انتظار
قفل‌ شب‌ شد باز و جان‌ افشرده‌ به‌
پيك‌ طوفان‌ گرسياه‌ باشد بگوي
‌قلب‌ ناز عاشقان‌ پژمرده‌ به‌
شد گلستان‌ اين‌ جهان‌ بهر رنود
آن‌ كه‌ دارد علم‌ و دانش‌ خُرده‌ به‌
بوي‌ آزادي‌ بيامد بر مشام‌
رعد نفرت‌ در گرفت‌ و بُرده‌ به‌
چون‌ نشستش‌ عقل‌ بر آن‌ داوري‌
گفت‌ «فاتح‌» حَق‌ّ مردم‌ خورده‌ به‌

E
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف