8
4
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
5
7
2
5
2
1
4
2
1
2
3
1
4
دفتر شعر دفتر غزليات وطنز هاي ابراهيم نصرالهي


تاریخ ایجاد : 1395/9/3 - 19:57:7
عاشق خسته

عاشق زار وخسته ات رفته كه بي نفس شود
گر تو عنايتي كني فارغ از اين قفس شود
تا تو بشارتم دهي من زفراق مرده ام
وصل كجا شنيده اي قاتل جان كس شود
مظهر عشق را ببين گفته عاقلان شنو
تا نشود كه بانگ سگ صوت جرس جرس شود
پرده عشق رامدر حفظ نما حريم آن
با سخن ومرام تو عشق مگر هوس شود
هردم وهر نفس چرا ساز كني بهانه را
هر سگ پاسبان مگر شحنه شود عسس شود
با دل من مكن چنين اي مه آسمان نشين
طاقت عاشقت ببين جوي كجا ارس شود
بوسه اگر زلب كنم گرد شكر نمي روم
كاش كه قند آن لبت شامل اين مگس شود
#ابراهيم_نصراللهي
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف