0
0
0
8
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر دلنوشته هايم


تاریخ ایجاد : 1395/8/25 - 15:33:27
" بودن نبودنها "

ميدونيزندگي پر از بودن ، نبو دنها ستاونايي كه تا ديروز بودنو لي حالا نيستندو مايي كه حالا هستيم و فردا نيستيمچقدر دنبال فرداها دويديمو هيچ وقت بهش نرسيديمميدونيزندگي پر ازآدمهايي كهمي بينند ولي نمي فهمندو آدمهاي كهنديده مي فهمندو آدمهايي كهخو د شو نوبخواب ميزنندكه نه ببينند نه بشنوند نه بفهمندميدوني زندگي پراز شادي و غمهبستگي به خودت دارهبا كدومش حال كنيشاد باشي و ديگران را شاد كنيو يا با غم و غصه ناله سر كني----------------------------
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف