8
4
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
5
7
2
5
2
1
4
2
1
2
3
1
4
دفتر شعر دفتر غزليات وطنز هاي ابراهيم نصرالهي


تاریخ ایجاد : 1395/7/30 - 7:45:35
دلسردي

مه جبين پيراهني از گل چرا پوشيده اي
سنگدل بر عاشق زارت چنين شوريده اي
سينه آتش فشانم گشته خاكستر نشين
بسكه بر آن آب دلسردي شما پاشيده اي
آسمانم بي ستاره بوستانم بي گل است
تا بهارم را شما از فصلها دزديده اي
در فراقت مويه كردم آه آتش ناك من
چون شهابي شعله زد در خرمن خشكيده اي
شاخ وبرگم بود بر تن باد پاييزي وزيد
سوختن را در ميان شعله ها فهميده اي
در فراغش تا سحر ناليده ام چون لوليان
زد نهيبم ناصحم راهي خطا بكزيده اي
اي سراپا غرق در افكار خود با من بگو
ماجراي عاشق ومعشوق را نشنيده اي
تا مرا جان در بدن باشد بدنبالش روملسردي
اي خدا صد جان شيرين را بمن بخشيده اي

#ابراهيم_نصراللهي
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف