1
5
7
3
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
0
0
4
0
5
3
0
5
6
1
3
4
0
0
دفتر شعر هواي يار


تاریخ ایجاد : 1395/6/8 - 11:20:5
آخرین ویرایش : 1395/7/18 - 9:22:27
سرعشق

چون هو يدا كرد پير راز دان .
بر ملا شد كل اسرار جهان .

عشق را معنا نمود با صد زبان .
تا نباشد كس كه جا ما ند ز جان .

خلقت آدم . نما يا ن كرد و گفت .
بيش از اين .خلقي نشايد كرد و گفت .

آسمان در آسمان . هفت آسمان .
كهكشا نها شد . در آن هفت آسمان .

شد زمين اندر زمين . هفت لايه شد .
پايه ها محكم به زيرش سايه شد .

كشتي نو حي به وسعت . آسمان .
سا يه ي لطف خداو ند ت چنان .

آدم و حووا به خلقت آشكا ر .
عشق آدم . شد به حووا .آ شكار .

سينه ي هم را ببو ييد ند به عشق .
بو ي حق مي آمد از حق . رو به عشق.

با تمنا يكد گر را ديد ه اند .
عشق حق . در عشق هم پوييد ه اند .

با گنا هي . رانده گشتند از بهشت .
سينه ها سوختند و رفتند از بهشت .

در فرا غ عشق حق . نالان شد ند .
گريه ها كر دند و بد حالا ن شدند .

آ مد از سو ي خدا . آن پيك حق .
با نو يد ي تازه . با تبر يك حق .

گفت بر آدم .كه اي آدم ببين .
سر در آن با غ را هر دم ببين .

نا م آن پا كان عالم . آشكار .
سينه ات را چا ك و ما تم . آ شكار .

د يد آ د م . پنج تن آ ل عبا .
هر يكي آزين به با ل كهر با .

حضر ت . احمد . محمد . مصطفي .
كز حضو ر ش . گشته عا لم با صفا .ادامه دارد ....
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف