0
0
0
2
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر دل نوشته يك شاعر


تاریخ ایجاد : 1395/5/17 - 12:56:48
آخرین ویرایش : 1395/5/17 - 12:57:54
مقدمه كتاب شعر

صبح است ساقيا قدحي پرشراب كن دور فلك درنگ ندارد شتاب كنزان پيشتر كه عالم فاني شود خراب ما را ز جام باده گلگون خراب كنشعر فارسي آينه شور و شيدايي دلهاست، در ناكامي هاي ديروز و كمال هاي فردا. از دير باز بر افق هايي روشن سوار بر محمل محكم دل به پيش مي راند. با تاريخ پر فراز نشيب ديروز اشك ريخته و با شادي هاي اين سرزمين ايراني هم صدا شده است. شعر پروازي بي بديل براي آنچه كه بر دل مي گذرد. و اين ميان شعر پارسي سر در گريبان عرفاني دور و ديرينه دارد. شعر نو فارسي عنواني است در برابر شعر كهن فارسي از آنجا كه در وزن عروضي و قالب از شعر كهن سنتي پيروي نميكند را شعر نو مينامند. شعر نو شامل قالب هاي نيمايي و سپيد و موج نو است و در قوالب ديگر بر اساس توجه شاعر به زبان و مفاهيم روز ، عنوان "نو" به عنوان پسوند به نام قوالب افزوده مي شود . مانندغزل نو. منظومه ي افسانه اثر نيما يوشيج را سر آعاز شعر نو مي دانند چون شعر نيمايي كاربردي نو از وزن عروضي و قالبي بي سابقه ارائه كرده است و قبل از اشكال ديگر اشعار نوظهور نشو كرده است غالبا شعر نيمايي را با اصطلاح شعر نو برابر ميدانند، در حاليكه براي كليت شعرهاي غيرسنتي معاصر نيز اصطلاح شعر نو به كار ميرود. در يك تقسيم بندي كلي به ترتيب شكل گيري انواع شعر نو را ميتوان به سه دسته كلي تقسيم كرد: • شعر نيمايي: وزن عروضي دارد اما جاي قافيه ها مشخص نيست مثل اشعار اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهري. • سپيد: هر چند آهنگين است اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه ها در آن مشخص نيست مثل برخي اشعار شاملو. • موج نو : نه قافيه دارد و نه وزن عروضي و فرق آن با نثر در تخيل شعري است . موج نو به پيچيدگي معروف است . مثل برخي اشعار احمد رضا احمدي. شعر نو فارسي با وانهادن قالبهاي شعر كالسيك در قرن ??هجري بوجود آمد .اين گونه از شعر فارسي آزادي بسياري را در فرم و محتوا به شاعر ميدهد .نيما يوشيج را پديدآورنده اين نوع شعر در ادبيات فارسي ميدانند. شعر نو به لحاظ محتوا و جريانهاي اصلي ادبي حاكم بر آن كاملاً با شعر كالسيك فارسي متفاوت است و به لحاظ فرم و تكنيك ممكن است همانند شعر كالسيك موزون باشد يا نباشد يا وزن آن عروضي كامل باشد يا ناقص، استفاده از قافيه در شعر نو آزاد است. معمولاً شعر نو فارسي را به دو دسته اصلي تقسيم ميكنند :شعر نيمايي و شعر سپيد . شعر ( فارسي) از روز آغازين خود و با توجه به چامه هاي در دست از چند هزار سال پيش تا كنون دارنده قافيه و وزن عروضي بوده است و اين شيوه ها نو مي باشندكتاب چشم اندازه شعر نو فارسي، زرين كوب ، آنچه پيش رو داريم مجموعه اشعاري است كه از دل برآمده و بر صفحه واژه ها نگاشته شده. با وزني دروني در بطن عرفان، گاهي خواننده را به سيري هر چند كوتاه از جنس عروج مي برد، شاعر در ابتداي شعر به چيستي راز گل سرخ مي پردازد كه نقاش عالميان در نگاه انسان افسون مي كند و با سه تاري كه از دستان زندگي بر مي گيرد، شوق كنان در بي وزني مكان و زمان، خواننده را به هوشياري مي برد، و با پنجره اي گشوده به سوي آلاله ها در پي سوالي بي جواب مي رود كه : " ندانم چه كردي نپرس چه بودي نداني چه شد..... " با باران در دل صخره هاي زندگي همراه مي شود، آنگاه به گفتگو با دلي خموش مي پردازد و زمزمه اي عاشقانه در گوش مسافري مي خواند كه به مقصد ناكجا آبادي مي رود با يك شاخه گل ميخك در دست. در گذر شلوغ دنيا به دنبال بليط فلسفه مي گردد و منطق كه حرفي براي گفتن ندارد. نويسنده ي سوخته دل اميد دارد كه دوباره: "شكوفه خواهم زد در واپسين روزهاي خزان رازي دارم در بغل نشاطي دارم در دل..... راز مگوي شاعر در دل نوشته اش عجين شده و با سوالاتي در ذهن، فلسفه ي گل نرگس را از شب هاي اندود شده با بوي اقاقيا مي پرسد و دوان دوان به دنبال زندگي، قلب مالامال از عشق خود را در اذاني سبز از گلدسته هاي شهر گم مي كند. حيران و شوريده با آغوشي پر از انار، عشق را در چشمان ساده و بي آلايش دختركان كوزه به دست مي جويد. راز سرگشتي اش را به يكباره در نيستان پر آتش مي اندازد و با مجنون در آتش درون مي سوزد و مي سوزد... نويسنده خوش ذوق در لا بلاي اين واژه ها به سرگشتگي و حيراني عشق مي رسد، اين مجموعه در قالب شعر نو با وزني غريب عجين شده است. كه خواننده را از خوانش خسته نمي كند. هر چه پيش مي رود فضاي ساده و بي آلايش به خود مي گيرد و واژه هايش وامدار طبيعت بكر و زيبايي است كه خستگي را از روان رنجور انساني محصور در ماشين و صنعت مي زدايد.
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف