4
3
0
8
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
0
0
3
2
3
2
2
3
1
0
0
0
0
0
دفتر شعر يا امام شادي ها بيا


تاریخ ایجاد : 1395/5/11 - 11:52:24
سوگندنامه

خداوندگار زمين و زمان
خداوند جان و خداي جهان

خداوند پيدا خداي نهان
حليم و كريمي و بس مهربان

تو اي صاحب هرچه بود و نبود
خداوند كيهان و كل وجود

سراسر همه مهرباني تو راست
سراي جهان جاوداني تو راست

تو از گل مرا نيك پرورده اي
مرا در جهان جانشين كرده اي

بهشت گندمي كرد مطرودمان
به شيطان فريبي نياسودمان

به آدم دهي عقل و دين درست
از اين گل چه زايد به روز نخست

به حوا تو سيبي نشان ميدهي
به مطرود درگاه نان ميدهي

به آذر دهي بت تراشي هنر
به فرزند او بت خراشي هنر

به موسي دهي رود را پيشكش
به گهواره نمرود را پيشكش

به يونس دهي قعر دريا مكان
به ايوب دردي بسي ناگهان

به عيسي دهي ياوران فريب
دمش بس قريب و خودش بس غريب

به مريم دهي طفل بي شوي را
كه گفتن ندارد به هر روي را

خدايا خودت آفريدي چنين
به جان همند خلق از بهر دين

يكي با يهود و يكي عيسوي
يكي بي خدا و يكي معنوي

يكي لا اله گوي سر مي برد
يكي خون اين خلق را مي خورد

يكي قرمطي جوي دوران شود
يكي اشهد ان گو مسلمان شود

يكي را صليبي دچارش كنند
يكي را انالحق به دارش كنند

چه بايد كدامين بود تندرست
خداي يگانه خداي نخست

جهان پر خدا شد خداوند عشق
پر از نوحه شد نيست لبخند عشق

چه سوگند خوردن خدايم تويي
شبانگه حريم دعايم تويي

جهانت شده جاي درد و الم
جهان را به شادي ببر تا به غم

قسم ميدهم يارب اينجا تو را
هم امروز و ديروز و فردا تو را

يكي كن همه باور جمع را
چو پروانه گيرا بكن شمع را
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف