8
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
2
2
5
7
2
3
2
0
0
7
3
5
دفتر شعر جرعه اي نور


تاریخ ایجاد : 1395/5/3 - 16:43:12
سر عشق

«اين حكايت كرد پيري راز دان
هم هويدا كرد اسرار نهان »

او به غايت? عالم و منصور بود
او به حكمت در جهان مشهور بود

پرسش ما را به نرمي باز كرد
او به نام خالقش آغاز كرد

گفت مي دانم كه حاكم مِهر بود
مهرباني جادوي هر سحر بود

عشق را جز بي وفايي تيشه نيست
هر درختي گل كند بي ريشه نيست

شور مستي از شراب تاك نيست
آخرين پيمانه اش بر خاك نيست

آدمي از جوهر لطف خداست
آدم از بي مهري شيطان جداست

آن تبارك حيّ داور باقي است
او خودش هم باقي و هم ساقي است

سرّ عشقش را چنان زيبنده كرد
چشم را از بطن ما بيننده كرد

او به دانايي به «خور» دستور داد
گرميِ هر لحظه را مستور داد

نه چنان گرما بگيرد هر وجود
نه رها كن تا بميرد بي سجود

در بهارت با عزيزي رَسته اي
باغ پر بارش شدي از هسته اي

در شكوفه دادنش چون باغبان
دلخوش از زيباييش بس شادمان

گر نبودت مهرباني? او نبود
بهر بيماري وَرا دارو نبود

داروي هر دردِ بي درمان خداست
نام عظمايش براي تو دواست

بي جهت نَبْود كه نامش مي بري
هر صبوري را به جانت مي خري

او به شكل چشمه در دامان كوه
يا همانند جنين با جسم و روح

او درختي سبز و سايه گسترست
او وجودش در وجود مُضطرست

گاه گاهي كودكي پر جنب و جوش
گاه مي گيرد به پيري عقل و هوش

او گل سرخي ميان گلسِتان
يا چو زنبق در كنار بوسِتان

ماه را خود? تابش و چرخش دهد
اختران را پيچش و‌تابش دهد

در سحرگاهان هواي لطف اوست
در پسين او در نهاد عطر و بوست

شكر در شكرش كه ما را آفريد
او وفا را او وفا را آفريد

پس بيا در امر او طاعت كنيم
بر نمازش بيش از اين عادت كنيم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف