37
4
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
5
3
1
3
2
1
4
5
2
4
3
3
3
دفتر شعر جاده ي دل


تاریخ ایجاد : 1395/5/2 - 2:34:49
آخرین ویرایش : 1395/5/8 - 3:12:17
مرد خدا

داني چـه كـسي هـسـت يكي مـرد خـداونـد ؟
آن كـاو بـرود سـوي خـداونـد كـماهـي

هـنگام شـباب اسـت كه سـجده به محبوب
تا آنكه رسـد نـور حـقـت بـعـد سياهي

گـر عـشـق بـود نـزد خـداونـد رسـيدي
هم دور شـوي از هـمه آفـاب و تباهي

هر جاي رسيدي به چنين حال مبارك
دروازه شود بسته به هر خبط و گناهي
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف