4
3
0
8
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
0
0
3
2
3
2
2
3
1
0
0
0
0
0
دفتر شعر يا امام شادي ها بيا


تاریخ ایجاد : 1395/4/28 - 13:44:42
انتظار نامه

يا امام شاديها

دل در شب سياه به ام يجيب خوش
بي او نشسته و به خيال حبيب خوش
سيبي به دست مانده ولي بي نصيب خوش
چون مالك الرقاب دل بي رقيب خوش
حالش خوش است من چه بگويم عجيب خوش
اين هم قريب كوي تو اما غريب خوش
مي ترسد از خيانت جمع فريب خوش
مثل صداي در قفس عندليب خوش
پاك و منزهي چه بگويم نجيب خوش
اكنون خوش است با تو ولي عنقريب خوش

چشمي به راه دارد و دل در خيال تو
شايد ببيند او خم ابرو هلال تو

اي از تبار نور و غزل اي حماسه ساز
دلدل سوار در ره عدلي و يكه تاز
اي ذوالفقار در كف و اي بر لبت نماز
ناز جهان و منبع و سرچشمه ي نياز
اي شيعه از وجود تو سرزنده سرفراز
شب آمده به كعبه زده مهربان بتاز
اي هر زمان حقيقت و اين ما بقي مجاز
خورشيد در خفاي خدايي به رمز و راز
پيشاني ام به دست گرفته است و ديده باز
اينجا نشسته ام برسي از ره حجاز

اين جاده ها به سمت تو راهي كشيده اند
عجل به لب نشانده و آهي كشيده اند

فصل خزان رسيده ولي نوبهار كو؟
خورشيد شام تار دل سوگوار كو؟
مركب سوار معركه در غبار كو؟
معناي هر لغت كه شده انتظار كو؟
آن وارث سكوت و غم ذوالفقار كو؟
صبرت كجاست اي دل مجنون قرار كو؟
مستان در هواي خيالش دچار كو؟
عجل علي به لب نشانده ولي روي يار كو؟
دلدادگان بيهقي سربدار كو؟
اسب سپيدش آمده اما سوار كو؟

چشم تمام آينه ها سمت پنجره است
قاب شب سكوت هواخواه منظره است

آقاي مهرباني و آقاي سروري
ميزان عشق و عدل و خداوند داوري
موعود صلح و راحتيِ صبح بهتري
اينجا توسل است و دل و ديده تري
درياچه عميق يقين است و باوري
وقتي نشسته بر دلمان يأس خنجري
يعني بزن به خلوت شيعه ات فقط سري
هر جمعه چشم ها به رهت مانده بر دري
اي پور فاطمه پسر پاك حيدري
بي التفات از سر اين شهر نگذري

خورشيد در فشان زمين ـ آسمان تويي
در قطب شب هميشه امام زمان تويي

علي مظفر
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف