39
5
9
6
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
7
2
5
3
1
5
5
3
5
4
1
4
4
0
3
دفتر شعر نان وشعر


تاریخ ایجاد : 1395/4/24 - 9:59:24
ميلادِعشق

چونكه دل در بند او شد مبتلا"
آدمي شد مبتلاي صد بلا"

من قلم را پيچ و تابش داده ام
جوهري از عشق نابش داده ام

راز خلقت هوش برد از هر سري
سرٌِ كيهان ، حورو انسان و پَري

جسم انسان را خدا از گِل سرشت
هر فرشته مشق سجده مي نوشت

شب اگر با خود سياهي را نداشت
ماه و اختر ، بس شگفتي ها نداشت

ذات شيطان رجيم بيمار شد
از سرشت آدمي بيزار شد

سركشي را چاره اي بر كار كرد
صبحِ انسان را چو شام تار كرد

جلد انسان پيله ي شيطاني اش
حيله شد انديشه ي پنهاني اش

نفسِ انسان بر هوس را چيره شد
سيب ناداني به كامش چيده شد

رانده شد انسان چو از باغ بَرين
سرنوشت آمد به دستان زمين

زندگي ره توشه شد در اين سفر
جنٌت و هفت آسمان ، در پشت در

آدمي در خلقت از اسرار شد
اين جهان از دانشش سرشار شد

ماه و خورشيد و فلك را دست يافت
آنچه را بود و نبود و هست يافت

عشق انسان تا خداوندش پريد
عشق از خالق به مخلوقش رسيد

با خودش گفت آن خداي عالمين
چون تبارك باشد احسن خالقين

اين حقيقت عاقبت شد آشكار
جز خداوندي نماند ماندگار

بااحترام______ جعفرزاده پيرموسايي ??
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف