0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر بهار


تاریخ ایجاد : 1395/4/23 - 1:56:46
آخرین ویرایش : 1395/4/23 - 2:9:53
"اي زينب بزرگ"

اي زينب بزرگ، ا ي قافله سالار بشريت دربند، انسان امروز بيش از هرزماني به تو محتاج است اي تجسم شجاعت وبلاغت علي،انسان امروز،اسير خدعه ي انسان نماهاييست كه سمبل دروغ،ريا،فساد و ستم هستنداي زينب بزرگ، اي تجسم عظمت فاطمهبياو همچنان كه شكوهمند وپردرد دركاخ يزيد ويزيديان با نداي حق گويي وافشاگرانه ات تمامي وجود يزيد ويزيديان را لرزاندي، بشريت دردمند امروز را،بايك خطاب زينب گونه، رهايي بخش اي زينب بزرگ، قافله اي كه تو قافله سالارش بودي سمبل قافله ي بشريت منتظريست كه با نفس گرم تو جاني دوباره خواهد گرفتقافله اي كه از زر و زور و تزوير به تنگ آمده، ومنتظر قافله سالاري توست چراكه همه ي صداقت وشرافت وبزرگ منشي را، در وجودت ديده استاي زينب بزرگ، فريب مكاران و ظلم ظالمان را، بي محابا افشاكن، اي زينب بزرگ، اي كه همگان در برابر شكوه وعظمتت، حيرانند ومردان،غيرت وانسانيت را، از تو مي آموزند، بيا وما انسان هاي دربند را رهايي بخش........"فرخنده قرباني مقدم"
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف