1
5
14
10
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
5
1
5
دفتر شعر آرزو


تاریخ ایجاد : 1395/2/1 - 1:22:56
مردان مرد

مرديعني كوهي از استقامت
درزمين چون فرشته كرد اقامت

مرديعني صبور و با كرامت
افريد؛ افتخار كن به مرامت

خانه ي با مرد حرمت.دارد
زندگي با مرد خوب رحمت دارد

مرد ان نيست كه.صدايش سر دهد
باخشونت همه را. ازار دهد

مرد ان. نيست كه ظاهر دارد
مرد ان است كه چشم طاهر دارد

مرد ان نيست كه ناموس دزدي كند
پيش خانمها گهي هيزي كند

مرد ان نيست كه بر زن خودنمايي مي كند
مرد ان است كه باديو درونش جنگ كند

انكه با شيطان بجنگد مرد است
انكه با هوس بخندد. درد است

مردرا خدا باعزت افريد
بر دل شيطان مزمت افريد

مرد زاهد مظهر پاكي بود
اين چنين مردان را بايد ستود


درود بي پايان بر تمامي مردان مردصفت
روز پدر بر تمام پدران مهربان مبارك
فاطمه اكرمي (دلنگار)
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف