22
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
4
1
5
4
2
2
5
1
4
14
6
4
دفتر شعر ناز


تاریخ ایجاد : 1395/1/27 - 12:23:2
آخرین ویرایش : 1395/5/17 - 23:47:7
سر عشق

به نام هستي بخش مهر آفرين

با صبوري عشق معنا مي شود
سِر آن در دل هويدا مي شود

من چه گويم بهتر از گفتار جان
از حــــــكايت ها و اسرار نهان

عاشقي از بطن مادر شد پديد
سر آن را از جنين بايد شنيد

پس حكايت مي كند آن را چنين
در وجودم هست عشق و آب و طين

آفـــــــريند خلق را رب مبين
ذره ام در پـرده با نام جنين

گوهري عريان در انـدام صدف
از وجودم غرق در شور و شعف

در ميــــــان ظلمت آن پرده ها
مــوج مي زد نور عشقي در خفا

چون تو گويي در بهشتي خفته ام
وقــــــــت رفتن آمد و آشفته ام

دل بريدن از بهشتم درد داشت
ابتدا حكمي چو حكم طرد داشت

عـــــاقبت بر اين جهانم رهنمون
از ميــــان خون و تاريك اندرون

من كه غافل بودم از عشق نهان
الكن از وصف و صفات و نام آن

پرورد نه ماهه اي را در شكم
با همه درد و الم با بيش و كم

مهر و عشقم در دل مادر نهاد
در تــقابل مهر او در دل فتاد

يافتم عشق و صفا در سينه اش
در درون سيـنه ي بي كينه اش

وقت خردي شيره ي جان را نثار
در بزرگي دست گرمش سايه سار

من چه گويم از مقام و منزلت
از هـــمه مهر و وفا و مرحمت

سر عشق جاوداني مادرست
مـــــبتلاي مهرباني مادرست

رب چه زيبا بر دل قرآن نوشت
زيــــر پاي مادران باشد بهشت.


با احترام // صبور
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف