0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر گل پرنده


تاریخ ایجاد : 1394/10/10 - 23:49:55
يكتاشه خوبان

«خرم آن روز كزين كلبه احزان بروم »
ترك اين خانه كنم تا دركنعان بروم
نه بهاريست هوايش نه زمينش پرگل
چوكويريست ازين باغ و گلستان بروم
گرچه بستندبه زنجيرهمه جان وتنم
من به حرزخود ازين خانه ديوان بروم
من زيعقوب ستانم چوقباي يوسف
بوكشان تا به درآن مه تابان بروم
شهرقحط است گرسنه من و درگيرعذاب
دست پنهان كنم و روي به جانان بروم
گرچه درويشم از علم تهي كشكولم
پاي موريست مرا نزد سليمان بروم
او چو داود به آواز خوشم مي خواند
به هواي دل او تا به لب جان بروم
ماه لبخندزد و روز بيامد زسفر
ذره ام رقص كنان ساده و آسان بروم
گردوعالم بگويند كه حالا تو نرو
به هوا خواهي يكتا شه خوبان بروم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف