1
5
14
10
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
5
1
5
دفتر شعر محبت


تاریخ ایجاد : 1394/9/14 - 21:25:37
دنياي امروزي

??حاكم دنيا ، اي پروردگار??
اينجا روز رفته ، شب شده بيدار

اينجا سپيده ، سياهي ديده??
دل مهربان ، شادي نديده

رفاقت و دوستي ، ناپديده??
به جاي راستي ، دروغ روئيده

خدا. هم به ما ،كمك نميده ??
چراكه ريا. ،تو قلبها ديده

درستي.ها را ،خرابي چيده ??
يعني خوبي ، را بديها ديده ""

ستم ها كرديم ، ما به هم ديگه??
ناحقي ديديم ، حق ناپديده .

همه پولدارو ،همه پر روزي??
همه ي دنيا. ،شد اتش سوزي

ميدوني چونكه ،. قصدهاشدخراب??
دل مظلومان ، بازهم شد كباب

خدايا بگذر ، از اين دل سخت??
كمكي توكن ، دنيا نشه سخت

تونشان بده ، راههاي برگشت ??
به بديهامون، تو. خود كن گذشت


??????????????????????????دلنگار????????????????
#فاطمه--اكرمي?? 94/9/14
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف