9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1394/8/27 - 17:51:56
پدر

پدر/الياس امير حسني
پدر در نمازش چه آسان دعا مي كند

خدايا جوانان ما را تو اصلاح كن

خدايا مريضان اسلام را خوب كن

پدر مادرو رفتگان را ببخش

براي شهيدان اسيران فقيران براي تمام كساني كه خدمتگزاري به ايران كنند

وحتي براي فلسطين دعا مي كند

خدايا زدنيا تو مارا مبر بي يقين

خدايا دل مسلمين شاد كن

خدايا گرفتاري مسلمين كم نما

ولي من چرا مثل او نيستم

چرا مثل او صاف و بي مدعا نيستم

چرا مثل او ساده وبي ريا نيستم

نماز پدر هيچ وقتي قضا هم نشد

و من هيچ وقتي نشد با صداي بلندي دعايي كنم

خدايا چرا اين همه فاصله

ميان پدر با پسر
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف