0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر گل پرنده


تاریخ ایجاد : 1394/8/23 - 15:6:57
سوگندنامه

به ماه و به ثاقب به انجم قسم
به حمدو به مومن به مردم (1) قسم
به يونس به ماهي به دريا و ماه
به تسبيح و تنزيه و ياربنا
به گلهاي زيبا به انگور و نار
به شكرش نگشتيم اصحاب نار
به ريحان و مشكين دم اولياء
به عيسي و موسي و اخ مصطفي
به نوح و به كشتي و به زوج و به فرد
به اسبان آماده اندرنبرد
به خورشيد خاموش سخت طي شده
به كفران نعمت كه آن مي شده
به تعطيل اشتران پرگناه
نكرده است اعمالمان را تباه
به مريم به نخلي كه ان داده بر
شده نورچشمش شده تاج سر
به درياي اتش به طورسنين
به جاري گلها و مي و انگبين
به تبت يدا و به زيتون و تين
به دستان موسي و مه درجبين
به كون و مكان و به ارض و سمات
به خاك و به باد و به اب و نبات
به انعام و ملك ، حشر و نشور
به انوار تواند مست و پرسرور
به عزت به غيرت به ياركساء
به احمد به زهراو هم مرتضي
مرا آنچنان داركه مي خواستي
تمام گناهم بپيراستي
______
1-سوره الناس
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف