9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1394/8/17 - 15:41:50
عاشقت بودم ببخشا


عينكم را زير پاهايم شكستم
كفش هايم را در آوردم


صدايت كردم امّا


گفتم اينك كه شدم ديوانه ات


مي آيي امّا


رفتم و پشت سرم را ديدم امّا


تونبودي


باز مي خواهم بيايم


كفش هايم را بيابم


كفش هايم مانده آن جا


تازه اين پيراهن آن پيراهنم نيست


پيرهن را هديه دادم من به صحرا


باد آمد برد آن پيراهنم را


امشب امّا


روبه روي تو نشستم


من كه مي دانم


تو ما رادوست داري


من كه مي دانم


محبت هاي تو


بي حدو حصر است


من كه مي دانم


كجاها دست هايم را گرفتي


آمدي دنبالم امّا من نديدم


آب دادي


نان و سبزي دادي امّا


من نخوردم


اشتباهاتم زياد است


آه آه از اين هوس ها


آه آه از آن گنه ها


عاشقت بودم ببخشا


عاشقت بودم ببخشا
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف