9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1394/8/13 - 20:34:40
قبلت

هر سال آمديم و نكردي قبولمان

امسال مي رويم تو باش و كبوتران


صد بار آمديم زكنار تو رد شديم


يادم نمي رود كه نكردي نگاهمان


كو آن كه گفته اند به سعي و تلاش خود


خواهد رسيد هر بشري اي برادران


كوآن كه گفته اند دري را اگر زني


مي آيد از سوي خانه جوابتان


از پايه اين در معروف كنده شد


كس در نيامد آن كه بگيرد سلاممان


آقا مدار جهان پول و رشوه است


اين بوده رسم جهان ازهمان اوان


با پول و رشوه به مدرك توان رسيد


من ديده ام به عيان در همين زمان


وقتي به قدرت و مكنت قدر شدي


مردم گمان برند ،تويي صاحب الزمان (نعوذ باالله)


الياس گفته اي كه نكردي قبولمان


ادعوني اي پسر قبلت بيا دست بوسمان
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف