0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر گل پرنده


تاریخ ایجاد : 1394/7/21 - 0:49:31
آخرین ویرایش : 1394/7/28 - 0:19:52
زلزله «قيامت »( ونقر في الناقور )

زلزله «قيامت »(ونقرفي الناقور)1
صبح كه شد ديدم ناگه درختي شكافت
از هزار روزن درخت
پر كشيد دسته دسته كبوتر به سوي آب2
قالب تهي كردم ، باز شد بند بندم ز خواب
تا آمدم بخود
ديدم سوار ابرها مي روم چو باد
رفتم زخود باز ،
ديدم مي درخشد درخت چو جام در هرم آفتاب
شكفته شد گل گل وجودم
گشتم كبوتري
گاهي در اوجم چو مرغ هوا3
و گاهي نشسته در خودم يعني درون آب
-------------------
1- نقرفي الناقور: و درصورياناقوردميده شود«ابتداي قيامت» (سوره مدثر)
2-ا زآب برآمدن اشاره به سوره زلزله آيه يصدرالناس اشتاتا ( مردم درقيامت ازآب بصورت پراكنده بيرون افكنده مي شوند)دارددراينجاآب نماد
3-خافظه رافعه (پايين آورنده و بالا برنده است : ازصفات قيامت است) سوره واقعه
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف