1
5
14
10
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
5
1
5
دفتر شعر محبت


تاریخ ایجاد : 1394/7/18 - 14:47:14
بهترين بند زن

چيني بند ,زن

چيني هاي شكسته رو بند ميزني

چيني بند زن دل ما فقط تويي

دلاي شكسته رو بند ميزني


من دل شكسته اي برات اوردم

دل منو بند ميزني

به خودت پيوند ميزني

اوردم دلم وپيشت خدا

بهترين بند زن دل بندها

ميزني بند تو دل شكسته را

توبزن بند كه زيبابند ميزني

دل مارو به خود پيوند ميزني

دل من شكسته توبايد بند بزني

توبزن بند كه خودت خوب بلدي

شكسته از بدي خودت مي دوني

به قلب شكسته ياري مي توني

توي دنيا ي تو بود يار ميدوني

شكسته قلبمو خودت ميدوني

توكه حرف دلارو خوب ميخوني

درد اين شكسته رو خوب ميدوني


چونكه توخود ت خدايي


بهترين بندزن دل بندهايي

??????????????????????دلنگار??????????????????
94/7/17
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف