0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر گل پرنده


تاریخ ایجاد : 1394/7/4 - 12:42:57
انتظارنامه

اي آفتاب روشن ظلمت شكن بيا /ماهمه گشته ايم غرق درفتن بيا
جان عالم به غم گشته است مبتلا / بردارنده هرچه غم و محن بيا
درباغ آرزو نديدم خوشترزتو / سهره اي تو و بلبل ، نه زاغ و زغن بيا
دوران بسي گذشت به ما اي عزيز / ماييم بيچاره و ممتحن بيا
آنقدرنيامدي كه گفتن محال شد /حالا شب است اي سهيل زمن بيا
گويم و خواهم زاو كه همه در ، يد اوست /من راضيم ، كه زدوست هرچه رسد نكوست
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف