6
5
16
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
6
1
3
2
0
0
5
1
5
12
4
5
2
0
0
دفتر شعر دل گويه هاي شعرگونه


تاریخ ایجاد : 1394/6/20 - 18:9:30
مناجات نامه ( محيط زيست ) .

مناجات نامه : (محيط زيست .


خدايا به صلح و صفاي زمين ،

كه بر حلقه ي خلقت ات شد نگين ،


مرا نعمت شكر ابراز دار ،

ز تخريب هر ذره اش، باز دار .
الهي به انبوه جنگل قسم ،

كه در سطح گيتي شده، منقسم ،

بگيرد سموم هواي زمين ،


به بخشد، هواي حيات آفرين ،


بشر را به درك شكوهش به بر ،

نباشد به دستش نشان از تبر .پر از آيت مهر افزاي تو ،

سراسر شكوه ست درياي تو ،


مبادا به ناپاكي اش رو برم !

چنين نعمتي را، سبك بشمرم .خدايا به ابر گهر بار تو ،

طراوت فضاي چمن زار تو،


دلم را ز حقد و حسد، پاك كن ،

مرا لايق فهم و ادراك كن .


به آن دانه ي كاشته در زمين ،

كه هفتاد، از هر يك آيد مبين ،


مرا، دور فرماي از هر گناه ،

نگردد گلي زير پايم تباه .الهي به دل گويه ي عندليب ،

كه شد رهنمايم به امن يجيب ،


بشر را به انديشه هشيار كن ،

و از بيم و بيداد، بيدار كن .به حق پرستوي هجرت شعار ،

جهان را ببخشاي لطف قرار .خدايا به تاج چكاوك قسم ،

بدون چكاچك، به مقصد رسم .


به چشمان آهو ي حوري وشان ،

نگردد تفنگي به سويش نشان .جهان، سوزد از گاز گلخانه اي ،

نماند اثر از بن و دانه اي ،


بشر را ازين مهلكه، وا رهان ،

به گيرش به تسكين امن و امان .چو "آگاه " گردد، ز اكرام تو ،

چرا كفر ورزد به انعام تو ؟كنون اي خداوند عالي پناه ،

مناجات مان را پذير، اي الاه .


فزون از دو صد شاعر پا به گل ،

صدايت نموديم ، با صدق دل ،


هزاران حديث سخن ساختيم ،

به تكميل اين نامه پرداختيم ،


كه باقي بماند ز ما يادگار ،

يگانه اثر، در دل روزگار ،و اين چامه گرديد، فصل الخطاب ،

مكان يافت در آخر اين كتاب ،


دعا هاي مان را بكن، مستجاب ،

چون آنچه نمودي به "سيد مجاب" ،


بر او قبر جدش عيان ساختي ،

به دل هاي "آگاه"، پرداختي .در اقتفا و همسرايي با مناجات نامه ي، دوست برادر مقامم، سيد جليل القدر،

حضرت استاد مجابي عزيز، بنيان گزار اين سبك شريف ادبي "همسرايي" ، ،

موسس و مدير "سايت " ادبي ي " همسرايي "، سروده شده است.


" آگاه " .
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف