0
0
0
3
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر مرگ بي رنگ صدا


تاریخ ایجاد : 1394/6/15 - 11:56:31
حضور

احساسي كه در پهناي قلبم مي شكفد
در تمناي حضورت ريشه دارد. بر در سادگي هاي شوريده ام مي آرامم تا پوزش نامنتهاي
پاكي را در يابم. بازوانم پيدايش بي پناهي هاست و نوزايش هستي مرا نويد مي دهد.بيدرنگ
متحول مي شوم ، بيدرنگ باز مي گردم و بيدرنگ تسليم بالندگي.ميتواني
بر سوداي نيستي ام بيارامي؟ميتواني
دهشت بي صدايي ها را دريابي؟قلبم در
دوگانگي هاي پر ترديد مي تپد و نفس مرا در راه رفت و برگشتِ احساس تعقيب مي كند.آنگاه كه
خود را در نطفه خفه كرده ام ، تجلي باور هستي را در نيستي ديده ام .هر از
گاهي من را محبوس كرده ام تا منيت را سلاخي كنم . تا شايد دري را كه پشت دست هاي
نامريي مخفي شده اند دريابم. پيوند خورده ام ، پيوندي عميق به درختان ، پيوندي
نامتعادل به زوزه بادها، پيوندي سبك به ابرهاي باران، پيوندي سرخوش به نواي
پرستوها و پيوندي بي باك به ظهور طوفان ها .ردپاي من
در نگاهت بالنده است و تجلي حضورت سوزش اشك را مرهمي بي همتاست .{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف