37
4
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
5
3
1
3
2
1
4
5
2
4
3
3
3
دفتر شعر نوشته هاي من


تاریخ ایجاد : 1394/6/10 - 2:52:36
آخرین ویرایش : 1394/6/10 - 3:33:24
جشن سپندارمذ

جشن سپندارمذجشن سپندارمذ به مناسبت گرامي-داشت صفت پاك و ارزشمند «سپنته آرمئيتي» از سوي ايرانيان برگزار ميگردد. «سپنته آرمئيتي» يا سپندارمذ يا اسفند امروزي، نام چهارمين امشاسپند و نام پنجمين روز هر ماه است ، كه در نقش مادي خود، نگهبان زمين شناخته مي شود. در پنجمين روز از ماه اسفند در دين زرتشت، به دليل برخي از ويژگيهاي مشترك زمين با زن همچون آفرينندگي و زايندگي، اين روز به نام «زن و«زمين» نامگذاري شده است«سپندارمذ» فرشته و ايزد بانوي اسفند ماه است. سپندارمذ در عالم مينوي نشانه ي مهر ، بردباري و تواضع اهورامزدا است و روي زمين ، فرشته موكل بر زمين پاك و زن درستكار است. به اين سبب او را مونث و دختر اهورامزدا دانسته اند. او موظف است زمين را خرم و پاك و بارور نگاهداري كند. به اين جهت هر كس به كشت و كار و آباداني بپردازد ، خشنودي سپندارمذ را فراهم كرده است. در اساطير آمده است كه اين فرشته بود كه براي «آرش كمانگير» تير حاضر كرد و وي را امر كرد كه براي تعيين مرز ايران و توران كماني برگزيند. در كتاب هاي مربوط به دين زرتشتيان آمده است: «سپنته آرمئي تي، فروزه اي است با ويژگي هاي زنانه و مادرانه يعني مهر و عشق بي پايان و تواضع و فروتني كه به راستي زمين نمادي نيكو بر آن است.»اين واژه يكي از فروزه هاي اهورايي است كه انسان نيز مي تواند آن را در خود پرورش دهد. در اين روز مادران از فرزندان خود و زنان از مردان پيشكش هايي دريافت مي كنند و زنان نيكوكار، پاكدامن و پرهيزگار مورد تشويق قرار مي گيرند. «گاهنبار»ها جشن هاي فصلي و مربوط به زندگي كشاورزي و دامپروري هستند كه در فرهنگ ايران باستان شكل گرفته اند و شش مرحله در سال برگزار مي شوند. زرتشتيان در هر مرحله گاهنبار، پنج روز به داد و دهش مي پردازند و با گردهمايي در اين جشن ها داده هاي آفريدگار را سپاس مي گويند. در سفره اين جشن جامي از شير و تخم مرغ كه نشانه ماه بهمن (وهومن) است قرار دارد. به جز آنها ميوه هاي فصل به ويژه انار و سيب، شاخه هاي گل، شربت و شيريني، برگ هاي خشك آويشن با دانه هايي از سنجد و بادام در چهار گوشه سفره قرار مي دهند و مواد خوشبو و كندر بر روي آتش مي گذارند و مقدار كمي از هفت گونه حبوبات و دانه ها كه در جشن مهرگان براي سفارش كاشتن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار داده اند مي گذارند. "كتايون مزداپور" دكتراي زبان و ادبيات باستاني در باره سپندارمذ معتقد است :چند هزار سال قبل از ميلاد مادر ، خدايي وجود داشت كه حامي زمين خوانده مي شد.سپندارمذ شكل جديدي از آن مادر خداست.اسفندگان در فرهنگ زرتشتي يعني روزي كه متعلق به اين فرشته است و اين روز به نام روز "زن" در كتاب ابوريحان بيروني هم آمده است. در زمانهاي گذشته در اين روز زنان كار خانه را تعطيل مي كردند واداره امور منزل بر عهده مردان بود . به همين جهت اين روز را "جشن مزدگيران " مي گفتند و مردان به زنان مزد يا هديه مي دادند.مزداپور در ادامه مي افزايد:در اين روز معمولا اهالي منزل زودتر از خواب برمي خيزند وخانه را آب و جارو مي كنند . بر پاشنه هاي در منزل ، آويشن مي ريزند وبا پختن آش و سيروگ (نان مخصوص زرتشتي ) اين جشن را برگزار مي كنند. از ويژگي هاي اين جشن، استراحت كامل زنان از كار و تلاش و كوشش و فرمانبرداري كامل مردان از زنان است. در اين چند روز به پاس تلاش يك ساله زنان، مردان وظايف ايشان را بر دوش گرفته و با اين كار، فعاليت هاي يك زن را تجربه مي كنند و در عين حال در اين روز هديه دادن به زن خانه از آداب و رسوم اصلي اين جشن به شمار رفته است. جشن سپندارمذ از ديدگاه دكتر نيكنام دكتر «كورش نيكنام» دكتراي فلسفه ي زرتشت در اين مورد با اشاره به مقام والاي زن در فرهنگ ايران باستان گفت: در آيين زرتشت، 29 بهمن، پنجمين روز از ماه اسفند محسوب مي شود و در اين آيين هر روز با عنواني خاص نام گذاري شده است. همچنين نام 12 ماه نيز در بين نام هاي 30روزه وجود دارد و نام هاي دوازده گانه ماه با دوازده ماه از اسامي روزها مشترك هستند كه در هر ماه زرتشتيان برابر شدن روز و ماه را جشن مي گيرند.نيكنام همچنين در مورد نامگذاري روز زن در آيين زرتشت افزود: در دين ما، روز سپندارمذ (روز آرمان مقدس) به عنوان روز ايثار، فداكاري، فروتني و از خودگذشتگي نامگذاري شده است و از آنجا كه اين احساس پاك بيشتر در وجود و سرشت زنان يافت مي شود، در پنجمين روز اسفند در آئين زرتشتي، مقام والاي زن و مادر گرامي داشته مي شود.براساس سنتي باستاني، مردان و فرزندان زرتشتي در روز سپنته آرمئيتي كه مظهر ايمان، مهر و محبت و حامي زنان نيك است، به همسران و مادران خود هدايايي تقديم مي كنند و برگزاري مراسم جشن و سرور در اين روز ضروري است. به اين ترتيب از محبت و مهرباني زنان سپاسگزاري مي شود. در اين روز خاص همچنين انجام كارهاي خانه بر عهده مردان است و زنان با پوشيدن لباس هاي نو، مورد تكريم قرار مي گيرند. در مراسم جشن اسفندگان در آيين زرتشت همچنين زنان پاكدامن و پرهيزكار كه به تربيت فرزندان نيك پرداخته اند و اين فرزندان به عنوان شخصي نيك شناخته شده اند، تشويق مي شوند. زرتشتيان اصفهان «روز سپندارمذ ، روز زن » را گرامى مىدارند موبد زرتشتيان اصفهان(بهزاد نيكدين) روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت : "سپندارمذ" فرشته پاسبان زمين و حامى زنان درستكار و پارسا و شوهر دوست است "موبد بهزاد نيك دين " افزود : از دوران گذشته "روز سپندارمذ" اين ماه به عنوان روز عيد زنان نامگذارى شده و مردان به زنان خويش بخشش مىنمودند و هنوز اين رسم در ميان زرتشتيان باقى مانده است .وى اظهارداشت : روز "سپندارمذ" كه واژه اوستايى آن "سپنته آرميتى" است به معنى «تواضع مقدس» مىباشد و فرشته سپندارمذ در عالم معنوى مظهر عشق و محبت و تواضع بوده و در عالم مادى، نگهبانى زمين با اوست .نيكدين گفت : "امشاسپندان " به عنوان شش فرشته مقرب الهى به دو جنس مرد و زن تقسيم شده اند كه برابرى در نزد آنان حفظ شده است .وى افزود : «وهومن»،«ارديبهشت» و«شهريور» به عنوان نماد مردانه و «سپندارمزد» ، «خورداد» و «امرداد» به عنوان نماد زنانه شناخته مىشوند. وى سپندارمزد را جنس زنانه برجسته عنوان كرد و افزود : پاكدامنى و فروتنىاين فرشته نمادى از ويژگى زنان است .موبد زرتشتيان اصفهان به آيين برگزارى جشن اسفندگان (بزرگداشت روز زن ) اشاره كرد و گفت : در اين مراسم مادران و زنان مسن شركت كننده در اين جشن مورد احترام و قدردانى قرار مىگيرند.وى گفت : دراين جشن مردان به مادران و زنان خود هدايايى به رسم بزرگداشت اين روز، تقديم مىكنند. طرح يك پرسشچرا برگزاري جشن ها براي زرتشتيان اهميت زيادي دارد؟ دين زرتشت، دين و آيين هاي شادماني ست و وظيفه شاد بودن و نشاط داشتن از بايسته هاي ديني است. بنابراين به مناسبت هاي گوناگون تاريخي، ديني و رويدادهاي طبيعي از گذشته هاي دور در سنت ايرانيان جشن هايي شكل گرفته است. كلمه جشن از واژه «يزت» به معناي نيايش كردن و سپاسگزاري از اهورا مزدا آمده است. در كتاب «آثارالباقيه» به نقل از ابوريحان بيروني آمده است كه: «شمردن شمار جشن هاي ايران همانند شمار كردن آبگذرهاي يك سيلاب غيرممكن است.». ايرانيان باستان عقيده داشتند كه شادى از بخشش هاى اهورايى و اندوه از پديده هاى اهريمنى است. آنان غم را نمى شناختند و حتا در سوگ كسى نيز به اندوه نمى نشستند و شيون و زارى را گناهى بس برزگ مى شمردند، از اين رو مى كوشيدند تا هميشه شاد باشند و در هر فرصتى جشنى سزاوار مى آراستند و با گرد هم آيى به شادمانى و سرور مى پرداختند... جشن سپندارمذ، روز مهر، روز زمين و عشق، روز مادر ، پنجمين روز از ماه اسفند زرتشتي برابر با روز 24 بهمن خورشيدي بر تمام مادران مهربان ايراني شاد باد
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف