0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر گل پرنده


تاریخ ایجاد : 1394/6/1 - 1:24:56
تشنه ي اسرار

تشنه ي اسرار
«يار شدم يار شدم با غم تو يار شدم
تا كه رسيدم بر تو ازهمه بيزار شدم »
ماهي اين بحرخزر، دردل او شوروشرر
بسته ي هرصيد وخطر، تشنه ي اسرار شدم
گوش شدم گوش شدم ، با تو فراموش شدم
زهرشدم نوش شدم ، با دل تو يار شدم
گه به نگاهي ِبكشي، گه به خطايي ُبكشي
حق حق من بين به بصر، برسرهر دار شدم
مه شده اي تار شدم، گل شده اي خارشدم
رنگ به رنگ دل تو، مخفي وآشكار شدم
گل به گلستان نبرم، غصه ي بلبل نخورم
عدن بهشتت نخرم، در دل تو خار شدم
دشت پر از لاله و گل، تاك پراز غوره و مل
يك تنه رفتي به سفر، جاده نگه دار شدم
تو چو شدي شمس ضحي، نور فروشي و نوا
مشتري دايم تو، شهره ي بازار شدم
چرخ زنم من چو فلك، جمع كنم انس و ملك
زخمي دوران وفراق ، سوزن پرگار شدم
مار شدم مار شدم، دردل تو خوار شدم
خسته ز هرطعن و نظر، دربن اين غار شدم
طبل سكندربخرم ،َ زهره ي ُزهره ببرم
پرده ي عشقت بدرم، عقرب جرار شدم
ني شدم و سنگ شدم ، جفت دل تنگ شدم
خرد وشكستم تو ببين ، مونس ديوار شدم
كوه ببست چشمه ي آب، ماه به چشمم دل خواب
خشك و بسته چو گون، تشنه و تب دار شدم
تا چو شدم من به برت، تلخ شدم درنظرت
رفته زمن ميل حيات ، خسته و بيمار شدم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف