1
5
7
3
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
0
0
4
0
5
3
0
5
6
1
3
4
0
0
دفتر شعر هواي يار


تاریخ ایجاد : 1394/5/29 - 12:49:12
آخرین ویرایش : 1397/1/13 - 15:0:50
سوگند نامه

الهي به درياي نورت قسم
به آن ذات اقدس.به كويت قسم
به احمد .شه دين.به ايمان او
به دندان بشكسته او قسم
به سلطان دين.آيت حق علي
به قرآن ناطق به طاها قسم
به زهراي اطهر .به دخت نبي
كه عالم شداز نور پاكش .جلي
به جان حسن.سبط پاك نبي
به آن لحظه پركشيدن قسم
به نور حسين و علي اكبرش
كه شد كشته در راه دينش.قسم
به زين عباد.آن امام حزين
به ذكرودعايش.به جانش قسم
به فرزند پاكش به باقر علوم
كه شيعه شدازعلم او.غرق نور
به جعفرامامم.امام ششم
كه درعلم ودانش زحد شدفزون
به موسي كاظم .به تقواي او
به بردباري وحلم وصبرش قسم
به هشتم امام غريب وطن
به زخم گلويش .به جانش قسم
به فرزند پاكش امام جواد
به سوز دل باصفايش قسم
به نور دهم.جد صاحب زمان
علي نقي .در دو عالم قسم
به حُُسنِ حَسن.نورعرش عظيم
به عرفان بالا ونامش قسم
به مهدي.به احمد .به ياران او
به چشم انتظاران كويش قسم
به لطف خدا بر تمام بشر
به رحمان.رحيمي .به عشقش قسم
به خون شهيدان در راه دين
به آزادگان و دليران قسم
به ايثار جان .در ره مُلك و دين
به جانبازي اهل ايمان قسم
به شيران در بيشه ي كار زار
به قواص دست بسته در خون قسم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف