0
0
0
3
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر مرگ بي رنگ صدا


تاریخ ایجاد : 1394/5/14 - 12:2:1
بي خوابي

بي تابي و قهر روحم
پس زدن بسترم
افكارم در گرو چشم هاي بيابانند
فردا لبريز از كسالت
صداها، صداهاي پوشالي
خنده ها ، خنده هاي ضجه ناك صورتكها
و پژواك تبلور نويزهاي دَهن چاك
شكستن بالهاي خيال
چشم هاي سرخ آلودم خيره شده به سقف خاطره ها
درياب پاسخ بيداري روح را
در مرگِ فضا و مكان
شكوه بي مثالي هاي زمان دستخوش بيداري
پلك هايم سنگين، چشمهايم شرمگين
سكوت، تمنّاي روحم در پرواز...
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف