0
0
0
3
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر مرگ بي رنگ صدا


تاریخ ایجاد : 1394/4/31 - 12:43:3
نواي كودك زمين

چشم من به آسمان ! به سرخي غروب ها ! به ايزد ستاره ها !
چگونه در پناه عشق جستجو كنم تو را ؟
كه پر كني پياله را و ريزش ترنّم بهاره را!
هواي ديده ام كنون، به بيكرانه مي رود!
بگو بگو كجا رود كه از زمانه بگذرد؟!
در اين هواي گرگ و ميشِ وحشي زمين !
ميان خوف و لُجه فِسردِه ، بشر!
صداي مهر مادران ، نواي گريه كبوتران كجا رود ؟!
بگو هواي رفتن است يا كه ماندن و فِسردن است ؟!
بگو كدام معصيت به دامنش رسيده است ؟
كه در زمين زير دشت ضجه هاي مادرش شنيده است ؟
نواي كودك زمين ميان پايكوب قرن مرده است !
نواي كودك زمين در انتظار ديدن و رسيدنت بهانه اش گرفته است !
چگونه در پناه عشق جستجو كنم تو را ؟
كه پر كني پياله را و ريزش ترنّم بهاره را !
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف