39
5
9
6
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
7
2
5
3
1
5
5
3
5
4
1
4
4
0
3
دفتر شعر سوگند نامه


تاریخ ایجاد : 1394/4/13 - 10:34:50
آخرین ویرایش : 1394/5/20 - 18:1:39
نمازم تويي (مناجاتنامه)

من آدم ،تو خالق ، من آهَم تو دَم
من از خاك و آبم ،تو جاه و تو جَم

تو قادر تو نادِر، تويي رهنما
نشسته به دل ها تويي ، من كجا؟

تو در هرنمازي ، غروب و سَحَر
به خاكِ تو خالق ، نشسته بَشر

تو بر رازِ هر عاشقي مَحرَمي
تو واقِف به هر خلقتي من كمي

من آن بنده ي در نمازِ تواَم
تو بخشنده من در نيازِ تواَم

به دستِ نيازم اِجابت تويي
به رسواييِ من نجابت تويي

تو گويي كه خود كرده ام ، چاره كن
نوشتي ، چو بدكرده ام پاره كن

توخالق ، توحاضر ،من آن درقَفام
به تا ناكجارفتم اكنون به جام

همه روز وشب در قفاي توام
به هربال و پِر ،درهواي توام

مرا تا بهشتِ بَرينتَ بِبَر
برآن آسِمان ، اززمينت بِبَر

در آن سوي اين واپَسينَم كِشان
به نزدِ خود اي مَه جَبينم نشان

تو بُگذر نكردم نمازي اگر
گرفتم دلم را به بازي اگر

نظر بر نظرهاي مشتاق كن
به دل هاي درسينه اِشراق كن

تو پاينده يا اَرحَمَ الرحِمين
گشاينده يا اَرحَمَ الرحِمين
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف