6
5
16
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
6
1
3
2
0
0
5
1
5
12
4
5
2
0
0
دفتر شعر دل گويه هاي شعرگونه


تاریخ ایجاد : 1394/1/3 - 10:42:24
شعر ناب

آن سان كه شعر ناب، مرا مست مي كند.
كي، شاهد وشراب، مرا مست مي كند؟
يك گوشه، از ترنم، طلعت تبار تار،
چون چنگ در رباب، مرا مست مي كند.
يك جرعه، آتشين غزل، از چشمه سار عشق،
در وادي سراب، مرا مست مي كند.
يك ذره، از خمار ي نرگس، به باغ حسن،
تا شهر آفتاب، مرا مست مي كند.
يك بيت، از چكامه ي، شوريدگي قيس،
بيش از دوصد كتاب، مرا مست مي كند.
در اضطراب موج، به درياي التهاب،
آرامش حباب، مرا مست مي كند.
در پيچ و تاب رويش نيلوفر سوال،
ايهام در جواب، مرا مست مي كند.
نجوايش نسيم، به گوش گل سحر،
تا بشكفد، ز خواب، مرا مست مي كند.
در مطلع سپيده، صبوحي، به كام دوست،
مستي، كه شد خراب، مرا مست مي كند.
سيماي عشق، تا كه به شعري، شود پديد،
بي حد و بي حساب، مرا مست مي كند.
از، زاغ پير و سفره و دار الشفا ي او
پرواز چون عقاب، مرا مست مي كند. *
"آگاه " گشته ام، كه در اين غم سرا، فقط،
تصوير شعر ناب، مرا مست مي كند.
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف