15
4
19
8
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
حرمت
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
6
3
5
11
2
3
2
1
5
4
1
3
1
0
0
دفتر شعر سخن در مولا علي


تاریخ ایجاد : 1394/2/17 - 2:50:25
آخرین ویرایش : 1397/2/14 - 12:9:27
سر چشمه فيض

سوگند به خداي من تو آگاه باش
او جفاكرد
بر تنش کرد
جامه خلا فت را
اگرچه
واقف به جايگاه من به خلافت بود
كمالات درحدبالایم
همچو قطبي در مركز آسياست
اگرباشد
جزمن كسي زيان است
سرچشمه فيض معارف وعلوم
بوداز دامن من چو سيلي جاري
چو بنگري فضاي علم در اوج قله
هرگز نرسد پرواز كننده اي به من
مرغان در پرواز از انديشه ها
به بلنداي ارزش من نتواند پرواز ها
عاقبت كردم من رداي خلافت رها
پهلو تهي نمودم به كنار گيري انها
در اين بحبوبه انديشه تنها بودم
چگونه براي احقاق حق برخيزم
از اين محيط خفقان در تاريكي
صبر پيشه سازم به تابناكي
كه چه پيراني فرسوده گشته اند
وچه جواناني را پژمرده ساخته است
صبر كردم گويا خار در چشم
و چواستخوان در گلويم
به عالم ديدم تا قيام قا ئم
به غارت رفته ميراثم

به سبک شعر منثور
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف