6
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
4
2
1
5
7
1
3
1
0
0
6
3
5
دفتر شعر جرعه اي نور


تاریخ ایجاد : 1394/2/3 - 9:38:52
مناجات نامه

دهي فرصتي تا خدا جو شَوَم

ز زندان تن وا رهم او شوم

سلامت، براي پدر، مادرم

برادر شود، همره خواهرم

به آهِ دل بي نوايان قسم

به چشم تر ناتوانان قسم

دوا كن تو درد دل عاشقان

رها كن غم از خانه ي مومنان

ببر فقر و بيچاره گي ، دور كن

بگردان بلا ، آن بلا دور كن

به جمع مريدان حق راه ده

طنابي به بيچاره ي چاه ده

دل هر مسلمان شود شاد شاد

كه هر دم، جواني دلش شاد باد

مرا با بتولت كني هم كلام...

نگويم دگر با كسي لام و كام

ز دستش بگيرم نَمي از گلاب

به حق محمدص به گل آب داد

گل نرگسم را رسان زود زود

تباهي و نوميدي، خواهد زدود

الهي بده بهترين بهره ام

ز روز ازل حسرتش خورده ام

بهشتي كه خود وعده اش داده اي

بزرگان دين ... صابران برده اي

منم بنده ي سر به دامان تو

كه مهمان شوم بر سر خوان تو

بگويم به داناييت ... آفرين

بنازم به آن... خالق برترين

{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف