12
4
1
0
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
0
2
0
3
3
1
5
5
2
4
3
1
0
دفتر شعر دفتر شعر من


تاریخ ایجاد : 1397/7/19 - 19:38:31
خدای غم مجالم نمی دهد

‌ خدای غم مجال نمی دهد
خودم دوست دارم با لبهایت بازی کنم
وپرونده ام را درروسریت جستجو کنم
وبرای بوسیدنت اعتصاب خشک کنم
ودوست دارم ریشه ام را درسروده اخرین گلوله بخوانم
وآن را به نبض اندوه شلیک کنم وهمه گلهای محمدی جهان را به چشمهایت قسم دهم
وقبل از انکه جنگ آغاز شود
صدایت را درقوری زمهریری دم می کنم
ودوست دارم صدایت را بنوشم
تا انچه نباید در چهره ام فوران کند
وتو برای ابدیت در استخوانهایم ذخیره شوی
ودوست دارم درخت حیاططان را مشروطه عبور کلمات اعترافم کنم
وبرادرم را برای اخرین بار سرد ملاقات کنم
وآن وقت وسوسه تباهی آسمان در فلسفه های متعفن مدفون شود
میدانی
من همه اینها را دوست دارم
وپیامبر کوچکی در من مدفوت است
وهرروز
وهر بار به شکلی غریب غم انگیزم می کند
تا هیچ گاه این اعترافات رعشه خوابهایم نباشد
تا همچو مرگ
ناقوس خیس زنگ صدایش در گلویم منعکس شود
و زیبایت حوصله مرمرین هیچ رسالتی نباشد
دوست دارم صبح که بیدار شدم
پیامبر کوچک درونم
چراغی بردار
وزمزمه های تنهایم را در گوشه لبهایم دوخت زند
ومن دوباره
در تنهایم فرو روم
من همه اینها را دوست دارم
.....


جلال ابراهیمی(مانی)
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف