1
5
0
0
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
1
5
دفتر شعر دفتر شعر من


تاریخ ایجاد : 1397/7/19 - 9:43:6
عشق

رحمانه نباشد ز تو این گونه برانیم
یا بر سر هر کوچه مرا خسته دوانیم

صد نامه رسانی و به منزل بکِشانیم
و آنگه من بیچاره ز تیغت بکُشانیم

رانی و دوانی و کِشانی و کُشانی
حاکم تویی و ما به درت بنده نشانیم

گه باده مرا نوشی و گه آتش هجران
گه در پی آنی که جنونم برسانیم

گه بی خبر از حال من و در شر و شوری
گه در بری و نغمه ی مستانه بخوانیم

نوشی و بسوزی و رسانی و بخوانی
هر آنچه شود از تو به ما طالب آنیم

بی حوصله در گوشه ی میخانه چنانیم
در آتش هجران تو ما شعله ورانیم

عالم همه در مستی و ما ناله کنانیم
جز روی تو بر شور و صفا هیچ ندانیم

سوزیم و بسازیم و به جز وصل ندانیم
در حسرت ان دم همه دم ناله کنانیم

دشتی به نوای تو بسی ناله نهفتست
ما طالب آن نعمه و آهیم و فغانیم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف