69
5
13
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
6
2
5
3
1
4
3
2
5
3
2
5
4
3
5
دفتر شعر Toranj


تاریخ ایجاد : 1397/7/19 - 4:56:4
مرغ خیال

گفته بودی بـا نگاهی مست و شیـدایت کنم
آمــــدم از بی قـــــــراری تا تمــاشایت کنـم

آن قَدر خوبی که در شبهای عجــز و التماس
خــواهشم گـل می دهـد وقتی تمنـایت کنم

از همـــان روزی کــه رفتی در نبـودت بارهـا
پا نهـــادم در غــــزل شاید کــه پیدایت کنم

بر همان عهدی که بستم حلقه بر در می زنم
تا مگـــر گلبـوسه ای بــــر روی زیبـایت کنم

گـرچه عمـــری از مـــنِ آواره دوری می کنی
در دلــم گاهی نمی گنـجد کــه تنهــایت کنم

زیـر پلکم می پــرد مــرغ خیال از عشق تـو
در شـب بی انتها دل خوش به رویایت کنم

نامــه ی احساس نسرین را نمی خوانی ولی
واژه واژه از تــو می گـویم کـه معنایت کنم

نسرین_حسینی
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف