5
5
14
10
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
3
4
2
1
5
1
0
0
0
0
0
4
0
0
دفتر شعر عشق آسمانی


تاریخ ایجاد : 1397/7/18 - 19:20:44
دنیای چموش

دنیا رو دیدم چون اسبی چموش
می تاخت و مظلوم دل له می شد خموش

دل ساده رو می برد به یغما
ساعت عمر و می ربود از ما

تازه نفس و پر از هیجان
راحت می گرفت ارامش جان

دزادن نامرد بودن سوارش
با پول کثیف کردن مهارش

افسارش دست مردم حریص
پستی راه و ندادند تشخیص

او تاخت و باختیم بی سرو صدا
با خدا ساختیم از دنیا جدا

دلنگار97/6/31
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف