16
5
0
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
4
2
1
5
2
1
4
1
0
0
3
3
4
دفتر شعر دلتا


تاریخ ایجاد : 1397/7/18 - 17:53:21
یادِچشمانش

گاهی دلم ازدست، بی فریادمی افتد
ازبی کسی ها خاطرم از یاد می افتد

می گیرد از دامن سراغم را غمی اما
آن هم به روی سینه ام ناشاد می افتد

چون کودکی تازه به راه افتاده ازخانه
اشکی میان بغض در غمباد می افتد

شیرین ترازاین ها نمی شد گفت باورکن
سهل است کوه، ازآسمان فرهاد می افتد!

حالاکه دل خالی شداز غم؛ یادِ چشمانش
چون سایه ای که برسرم افتاد، می افتد

آرزوی آذری فر

بداهه درگروه رقص واژه
@ghazalmahim
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف