17
4
0
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
4
2
1
4
1
0
0
1
0
4
5
4
5
دفتر شعر دل واژه


تاریخ ایجاد : 1397/7/15 - 0:49:42
گیسوی خزان

درگیر حسِّ مبهم پاییز وبارانم
با این که آبادم ولی از ریشه ویرانم

برهم‌زده امنیتم را موجی طوفانی
مانند گیسوی خزان من هم پریشانم

سرما چنان در تارو پودم سایه افکنده
حتی میان فصل گرما هم  زمستانم

از  ترس رسوایی بغض بی محابایم
دیگر ترانه های پاییزی نمی خوانم

   آرامشم را می خراشد تیغ نا اهلان
زخم عمیقی خورده ام ازمهربانانم

در ایستگاه زندگی حال بدی دارم 
حس میکنم درخانه ی بیگانه مهمانم

آماده کردم کوله بار رفتن خود را
تا که قطار آید در این برزخ نمی مانم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف