134
5
159
5
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
2
5
3
2
5
2
1
5
2
1
5
3
1
5
دفتر شعر ايام


تاریخ ایجاد : 1397/7/8 - 9:31:55
کد صد نوزده ؛ آنکه

کد صد نوزده ؛ آنکه

آنکه زیبائی تورا باچشم شهلا میدهد
حال من را بیشتر صبر وشکیبا میدهد

همچنان مجنون زعشقت ترک ماوا کرده ام
دل قوی دارم مرا منزل به صحرا میدهد

خواستم تا آش نذری را بگیرم باشتاب
جای آشم کاسه ای بشکسته لیلا میدهد

یک دلیل عاشقی این کاسه بشکسته است
کاسه را بشکست چون پیغام آسا میدهد

گر زهجرش همچنان یعقوب نابینا شوم
بوی پیراهن زیوسف چشم بینا میدهد

دانم پاکست چون یوسف به زندانم برند
بی قراری بیشتر در دل زلیخا میدهد

عاقبت آزاد از زندان شوم با احترام
هم مقامم از زمین تا عرش اعلا میدهد

نقش کرده ؛ نقش زیبائی تورا صد آفرین
هم مرا یک حالتی بسیار شیدا میدهد

سرو قدی ناز داری من بقربانت شوم
چون تو هم شایسته ای قدی چو افرا میدهد

این سخن (گمنام) میگوید که دارد تجربه
چشم شهلا صاحبش را بیش زیبا میدهد
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف