134
5
159
5
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
2
5
3
2
5
2
1
5
2
1
5
3
1
5
دفتر شعر چكامه


تاریخ ایجاد : 1397/7/6 - 9:42:30
کد صد هیجده ؛ دردم

کد صد هیجده ؛ دردم

دردم زیاد باشد ؛ اما بکس نگویم
دارم طبیب خاصی ؛ باید به او بگویم

نامش شده دوایم ؛ ذکرش بود شفایم
یک دم نظر نماید ؛ دردی دگر نجویم

از درگهش نراند ؛ من را به هیچ قیمت
گامی روم بسویش ؛ آید بسی بسویم

عشقش چو گوهری ناب؛ اندر صدف نهانست
مهرش به دل نهادم ؛ محفوظ آبرویم

شوق از دلم بر آمد ؛ دردم چنان بکاهد
حلوا شود به کامم ؛ وقتی به گفتگویم

در خدمتش به ایستم ؛ گویم ستایشش را
دستم بلند سویش ؛ با بغض در گلویم

خم میکنم کمررا ؛ کف مینهم به زانو
بینندگان بدانند ؛ من هم غلام اویم

صورت به خاک مالم ؛ شاید نظر نماید
گر او نظر نماید ؛ نائل به آرزویم

گفتم شبی خصوصی ؛ جای تو درکجا هست
در انتظار رویت ؛ کردی سفید مویم

باگوش دل شنیدم ؛ گفتا که باتو هستم
ره مستقیم دریاب ؛ زودی رسی به کویم

من را اگر شناختی ؛ خودرا فدا نمائی
حاجت دگر نداری ؛ باشی به جستجویم

خودرا فرید دیدم ؛ ازگِل تورا آفریدم
مهرت به دل نشسته ؛ بخشنده هم نکویم

(گمنام) را تو دریاب ؛ محتاج لطف باشد
بسیار گفته باشد ؛ دردم بکس نگویم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف