14
4
4
2
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
0
5
2
0
3
4
3
5
4
4
4
5
3
4
دفتر شعر حرفهای ناگفته دل


تاریخ ایجاد : 1397/7/3 - 22:58:2
« لوح دل »

« لوح دل »

خواب زلف سیه ات را به چه تعبیر کنم
از رُخت من چه بگویم وچه تفسیر کنم

درد هجران تو غمخانه این دل شده است
در نبودت همه شب ناله شبگیر کنم

هرچه در وصف توگویم عزیزم کم نیست
غافل از چشم خمار تو چه تحریر کنم

خواستم نام تو را بردل خود حک بزنم
نام تو لوح دل زار زمین گیر کنم

همه بادیدن تو ، دست به تزویر زدند
من دل ناز تو را ، کشور تسخیر کنم

خم ابروی تو چون خنجر خون ریز من است
گر به سینه بزنم من زکه تقصیر کنم

هنر آن نیست که گویم همه شب قصه عشق
هنر آن است که دلت در غُل و زنجیر کنم‎

شعر : شهینا پارسی
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف