20
4
5
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
0
0
3
2
5
2
1
4
3
0
5
2
0
0
دفتر شعر سوگندنامه


تاریخ ایجاد : 1397/7/1 - 13:4:29
آخرین ویرایش : 1397/7/14 - 11:24:2
رفیقان نیمه راه

بـاور کنیم خـــدا بــه دل مــا بــود گــواه
باور کنیم حقیقت خـورشیدو مهر و ماه

بـاور کنیـم تمـام کـه مـدیــون مـردمـیـم
یارب روا مــدار کـــه گــردیــم رو سیـاه

دردآور است آنکـه گـروهی از این خـواص
پــرونــده گـذشته خــود را کنــند تبــاه

آنـان کـه می خـورند از این خوان انقلاب
لغزیده اند و گشته رفیـقـان نیــمـه راه

دیــــروز مـی زدنــــد دم از امـت و امـــام
امــروز بهــر نسل جـوان می کنند چاه

دست امـام بـرسرشان بـود تـا کـه بــود
حالا که نیست دست عدو را کنند نگاه

در کاخ ها به مسند شاهی نشسته اند
در سایــه حمــــایتی ارتش و سپــاه

اینـان که مست قـدرت و پـول و ریاستند
از صولت سپـاه و بسیـجـنــد در پـنـاه

بهــر سپـاه و ارتش مـا خـواب دیــده اتد
خـوابی پـر از تـخیل و اوهـام و اشتباه

بعضی از این خواص شدند در زمان حال
چـون اَشتری خائـن و ملـعــون روسیاه

ای کاش ایـن عناصــر دل کنـده از امــام
شـرمنـده می شدنـد کــه هستنـد سد راه

تـا کی مـخالفت بـه ولایت ز روی بغـض
ایـن است مـزد خون شهیدان بی گناه

یـاد آوریــم ز خــون شهـیــدان بی کـفـن
مفقود و بی نشانه و بی و قبر و بارگاه

مـا وامـــدار حـق شهـیــدان زنـــده ایــم
معلـول و شیمیـائی و مـحــروم از رفـاه

دیــروز جــام زهــــر بــلای امــام گشت
امروز بهر خامنـه ای حسرت است و آه

روح امـام و خـون شهـیـدان بـدون شک
بـر مـا و گـفـتــه و عـمـل مـا بــود گـواه

پا را ز اعتــــدال " امیـــری "برون منـه
نه کاه را چوکوه بشمر و نه کوه را چو کاه
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف